Σποροπαραγωγή

Η BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1989 ως εμπορική εταιρία πολλαπλασιαστικού υλικού, αλλά πολύ γρήγορα εξελίχθηκε και σε σποροπαραγωγική εταιρία.
Από το 1995 ξεκίνησε η σποροπαραγωγή βαμβακιού ενώ από το 1996 προχώρησε στην σποροπαραγωγή της πρώτης ποικιλίας που προέκυψε από ιδία έρευνα.
Από τότε και μέχρι σήμερα η εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό δίνοντας έμφαση στην εγχώρια παραγωγή βαμβακόσπορου.
Παράλληλα, από το 2002 συνεργάζεται με τις σημαντικότερες παγκοσμίως εταιρίες σπόρων βαμβακιού στη σποροπαραγωγή ποσοτήτων σπόρων δικών τους ποικιλιών για λογαριασμό τους.

Από το 1997 η BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ, δραστηριοποιείται επίσης στη σποροπαραγωγή σιτηρών ενώ από το 1999 εντάσσει στο πρόγραμμα σποροπαραγωγής τη μηδική και την πατάτα.

Την τελευταία δεκαετία, έχουν κατά καιρούς ενταχθεί στα προγράμματα σποροπαραγωγής και άλλες καλλιέργειες, όπως Βίκος, Σόγια, Ελαιοκράμβη.

Οι σποροπαραγωγικές διαδικασίες όλων των φυτικών ειδών διενεργούνται σε επιλεγμένες περιοχές με γνώμονα την άριστη ποιότητα του παραγόμενου σπόρου και πάντα με τη συνεργασία καλλιεργητών με σποροπαραγωγική συνείδηση και φυσικά με την υποστήριξη της μεταποιητικής βιομηχανίας της χώρας μας.

Η BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ διαθέτει ανεξάρτητο Τμήμα Σποροπαραγωγής, στελεχωμένο από μόνιμο και εποχιακό προσωπικό με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα σποροπαραγωγής. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ΟΛΕΣ οι διαδικασίες σποροπαραγωγής διενεργούνται πάντα κάτω από την επίβλεψη των Γεωπόνων του τμήματος σποροπαραγωγής με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας που απαιτείται και πάντα ακολουθώντας τις διαδικασίες του προτύπου Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:15.

Σημαντικό στοιχείο της σποροπαραγωγικής διαδικασίας αποτελεί και η διαδικασία διατήρησης των ποικιλιών, όπου η BIOS AGROSYSTEMS σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες (Γενετιστές και Πανεπιστημιακά ιδρύματα), παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες ώστε να διασφαλίζεται η γενετική ταυτότητα και ποικιλιακή καθαρότητα των καλλιεργούμενων ποικιλιών, μέσω της παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόρων) που θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά.