Καθαριστήριο με Κόσκινα

Διακρίνονται σε Προκαθαριστήρια, Κυρίως καθαριστήρια και σε Κυλινδρικά καθαριστήρια (τριέρια).
Τα Προκαθαριστήρια χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση χονδροειδών ανεπιθύμητων στοιχείων που βρίσκονται στο υλικό που θέλουμε να επεξεργαστούμε.
Τα Κυρίως καθαριστήρια χρησιμοποιούνται για τον λεπτομερή καθαρισμό των υλικών που θέλουμε να επεξεργαστούμε.
Τα Κυλινδρικά Καθαριστήρια διαχωρίζουν τα ανεπιθύμητα στοιχεία, τα οποία έχουν μεγαλύτερο ή μικρότερο μέγεθος από το επιθυμητό τελικό προϊόν.

Διατίθενται μοντέλα δυναμικότητας 2 - 20 tn/h.
​Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας κάθε ενδιαφερόμενου πελάτη με μονάδες μεταφερόμενες (compact cleaners) που συνδυάζουν όλα τα παραπάνω συστήματα καθαρισμού σε μια μεταφερόμενη μονάδα

Για περισσότερες πληροφορίες, τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικές προσφορές επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα
2310568804 & 6936999466 ή μέσω email στα info@bios-agrosystems.gr & z.tzamtzis@bios-agrosystems.gr