Καλύπτουμε όλες τις ανάγκες των μικρών και μεγάλων παραγωγών παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξοπλισμό όπως φορητά καθαριστήρια σπόρων, αποφλοιωτές, μύλους άλεσης, πρέσες λαδιού, χρωματοδιαλογείς, ενσακκιστικές μηχανές.

Σχεδιάζουμε και εγκαθιστούμε ολοκληρωμένες μονάδες επεξεργασίας για όλα τα είδη σπόρων. Παρέχουμε εξοπλισμό πλήρους γραμμής επεξεργασίας, όπως ξηραντήρια, προκαθαριστήρια, καθαριστήρια, αποφλοιωτές, αποχνοωτές βαμβακόσπορου, χρωματοδιαλογείς, μηχανήματα ζωοτροφών, ζυγιστικά, συσκευαστικές.

Σχεδιάζουμε εγκαταστάσεις αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων και προμηθεύουμε στους ενδιαφερόμενους ξηραντήρια σπόρων (οριζόντια & κάθετα), συστήματα μεταφοράς, σιλό αποθήκευσης.

Καλύπτουμε τις ανάγκες των πελατών μας σε όλα τα περιφερειακά μηχανολογικά συστήματα που απαιτούνται σε μικρές και μεγάλες μονάδες επεξεργασίας σπόρων, όπως ταινίες μεταφοράς, κοχλίες, αερομεταφορείς, αναβατόρια, φίλτρα σκόνης, εργαστηριακά όργανα.