Οικονομικά Δεδομένα

Στο σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων σποροπαραγωγής στην Ελλάδα, η BIOS AGROSYSTEMS κατέχει ανά φυτικό είδος τα ακόλουθα (κατά προσέγγιση) ποσοστά:

- Βαμβάκι ~50%
- Σιτηρά ~2%
- Μηδική ~15%
- Βίκος ~ 8%

Οι ποσότητες σπόρου που επεξεργάζονται στη BIOS AGROSYSTEMS και πιστοποιούνται κάθε χρόνο ανά φυτικό είδος, είναι οι ακόλουθες:

- Βαμβάκι ~ 5.000 τόνοι
- Σιτηρά ~ 1.500 τόνοι
- Μηδική ~ 120 τόνοι
- Βίκος ~ 150 τόνοι

Ως προς τις επιδόσεις σε οικονομικό επίπεδο, η ΒΙΟΣ κατέχει ~ 22-25% του συνολικού κύκλου εργασιών σποροπαραγωγής και επεξεργασίας σπόρων (~ €9.500.000 από τα €41.000.000).

Σημαντικό στοιχείο της σποροπαραγωγικής διαδικασίας αποτελεί και η διαδικασία διατήρησης των ποικιλιών, όπου η BIOS AGROSYSTEMS σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες (Γενετιστές και Πανεπιστημιακά ιδρύματα), παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες ώστε να διασφαλίζεται η γενετική ταυτότητα και ποικιλιακή καθαρότητα των καλλιεργούμενων ποικιλιών, μέσω της παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόρων) που θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά.