Καθαριστήριο Ειδικού Βάρους

Διακρίνονται σε Αεροδιαχωριστές, Βαρυτικούς Διαχωριστές και Αποπετρωτές.

Οι Αεροδιαχωριστές έχουν ευρύ φάσμα εφαρμογών για καθαρισμό σπόρων ή άλλων κοκκωδών υλικών (καφές, μαστίχα κλπ). Χρησιμοποιούν ένα ρεύμα αέρα συγκεκριμένης έντασης και κατεύθυνσης που επιτρέπει την κατάταξη και διαλογή του υλικού βάση βάρους.
​Διατίθενται μοντέλα δυναμικότητας 0,5 - 50 tn/h

Οι Βαρυτικοί Διαχωριστές προορίζονται για λεπτομερή και υψηλής ποιότητας διαλογή των περισσότερων κοκκωδών υλικών. Η διαλογή γίνονται σε δονούμενους τράπεζες με μεταβλητή ταχύτητα ταλάντωσης και ρυθμιζόμενη παροχή αέρα.
Διατίθενται μοντέλα δυναμικότητας 2 - 20 tn/h

Οι Αποπετρωτές χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση βαρειών ξένων υλών όπως πέτρες, μέταλλα κλπ από το υλικό που θέλουμε να επεξεργαστούμε. Η απομάκρυνση επιτυγχάνεται με τη μέθοδο του βαρυτικού διαχωρισμού με κλασματική κατάταξη, μέσω λειτουργίας ανεμιστήρων αναρρόφησης
​Διατίθενται μοντέλα δυναμικότητας 1 - 6 tn/h

Για περισσότερες πληροφορίες, τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικές προσφορές επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα
2310568804 & 6936999466 ή μέσω email στα info@bios-agrosystems.gr & z.tzamtzis@bios-agrosystems.gr