Ποιοτικός Έλεγχος

Τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου αναλαμβάνει το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο που με το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να λάβουν έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα για την ποιότητα των σπόρων που παράγουν ή/και εμπορεύονται.

Διενεργούνται όλοι οι έλεγχοι που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία για την καταλληλότητα και πιστοποίηση των σπόρων σποράς, καθώς και αρκετοί άλλοι βοηθητικοί έλεγχοι ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα το εργαστήριο μπορεί να διενεργεί τους παρακάτω ελέγχους:

• Θερμό τεστ Βλαστικότητας
• Ψυχρό τεστ Βλαστικότητας
• Τεστ επιταχυνόμενης γήρανσης σπόρων (Accelerated aging test)
• Μετρήσεις Υγρασίας, Θερμοκρασίας, Ειδικού βάρους, Μηχανικών βλαβών
• Τεστ Ελεύθερων Λιπαρών οξέων σε ελαιούχους σπόρους
• Τεστ Ζωτικότητας σπόρων (Tetrazolium test)
• Προσδιορισμός pH σπόρων
• Προσδιορισμός ειδικής καθαρότητας σπόρων
• Προσδιορισμός και ταυτοποίηση σπόρων ζιζανίων
• Έλεγχος προσβολών από έντομα
• Προσδιορισμός εκατολιτρικού βάρους & βάρους 1000 κόκκων

Η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2015 αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των διαδικασιών επεξεργασίας σπόρων.