Χρωματοδιαλογείς (color sorter)

Η χρωματική διαλογή υλικών μέσω της οπτικής τεχνολογίας εφαρμόζεται για τον εντοπισμό και απομάκρυνση παραμορφωμένων, αλλοιωμένων και γενικά μη συμβατών στοιχείων τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις παραγωγής του επιθυμητού προϊόντος. Έχουν εφαρμογή σε πλήθος αγροτικών προϊόντων που προορίζονται για εδώδιμη χρήση.

Οι χρωματοδιαλογείς διαθέτουν κάμερες υψηλής ακρίβειας CCD ή infra-red που επιτυγχάνουν άριστα αποτελέσματα στην επεξεργασία σιτηρών, καλαμποκιού, οσπρίων, ρυζιού, καφέ, ελιάς και πλήθους άλλων κοκκωδών προϊόντων.
​Διατίθενται μοντέλα δυναμικότητας 250kg - 10 tn/h.

Για περισσότερες πληροφορίες, τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικές προσφορές επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα
2310568804 & 6936999466 ή μέσω email στα info@bios-agrosystems.gr & z.tzamtzis@bios-agrosystems.gr