Εργαστηριακός εξοπλισμός αναλύσεων

Διαθέτουμε όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για εργαστήρια αναλύσεων σπόρων, όπως προβλαστήρια, αναλυτές σπόρων, φούρνους ξήρανσης, διαχωριστές, δειγματολήπτες, ζυγούς ακριβείας, μετρητές σπόρων κλπ

Για περισσότερες πληροφορίες, τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικές προσφορές επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα
2310568804 & 6936999466 ή μέσω email στα info@bios-agrosystems.gr & z.tzamtzis@bios-agrosystems.gr