Εγκαταστάσεις

Η βιομηχανική μονάδα επεξεργασίας σπόρων της BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ λειτουργεί από το 2006 στο Κουτσό Ξάνθης, σε έκταση 100 στρεμμάτων με στεγασμένους χώρους 12 στρεμμάτων. Αποτελεί την πλέον σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας όλων των σπόρων καλλιεργούμενων φυτών στην Ελλάδα, με έμφαση στην αποχνόωση βαμβακόσπορου, και μια από τις μεγαλύτερες μονάδες στην Ευρώπη. Από το 2000 εφαρμόζεται το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO τόσο στις διαδικασίες σποροπαραγωγής όσο και στις διαδικασίες επεξεργασίας των σπόρων.

Η βιομηχανική μονάδα διαθέτει μόνιμο προσωπικό 12 ατόμων και εποχιακό προσωπικό 20 εργαζομένων. Διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την χημική αποχνόωση βαμβακόσπορου, τον καθαρισμό - επεξεργασία και την επένδυση - συσκευασία όλων των ειδών σπόρων για σπορά.

 

Οι διαρκείς επενδύσεις και βελτιώσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, σε συνδυασμό με το άρτια καταρτισμένο προσωπικό διασφαλίζουν την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον τομέα της επεξεργασίας των σπόρων. Η βιομηχανική μονάδα περιλαμβάνει:

• Ξηραντήριο παραλαβής σπόρων
• Ανεξάρτητες οριζόντιες αποθήκες σπόρου καθώς και σιλό
• Σύστημα χημικής αποχνόωσης βαμβακόσπορου
• Καθαριστήρια σπόρων
• Διαχωριστές Βαρύτητας
• Σύστημα επένδυσης σπόρων
• Σύστημα αυτόματης ενσάκκισης
• Σύστημα αυτόματης παλετοποίησης
• Αποθηκευτικούς χώρους έτοιμων προϊόντων
• Ειδικό θάλαμο αποθήκευσης με ελεγχόμενες συνθήκες (cool room)
• Ανεξάρτητη ειδική γραμμή καθαρισμού μηδικής

Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία στους πελάτες της είναι:

1. Χημική αποχνόωση βαμβακόσπορου με διάλυμα θειϊκού οξέος και σύστημα φυγοκέντρισης
2. Χημική αποχνόωση βαμβακόσπορου για μικροποσότητες γενετικού υλικού
3. Καθαρισμός και διαλογή σπόρων
4. Επένδυση σπόρων με πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα
5. Συσκευασία – Υποσυσκευασία – Ανασυσκευασία σπόρων
6. Αποθήκευση σπόρων ευπαθών ειδών στον μοναδικό στην Ελλάδα αποθηκευτικό χώρο με ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας (Cool Room), χωρητικότητας 300 τόνων

Η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2015 αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των διαδικασιών επεξεργασίας σπόρων.

Παράλληλα εφαρμόζεται και το πρότυπο ESTA που αφορά στην επένδυση των σπόρων και στην ορθή διαχείριση των αγροχημικών που χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική επιβάρυνση καθώς και να διασφαλίζεται η ασφάλεια του προσωπικού.

Η BIOS AGROSYSTEMS ABEE είναι η πρώτη εταιρία στην Ευρώπη που εφαρμόζει το πρότυπο αυτό για την παραγωγή πιστοποιημένου βαμβακόσπορου σποράς.