ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 6-8/12/2018 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Με απόλυτη επιτυχία και πολύ μεγάλη συμμετοχή συνεργατών της Κ&Ν  Ευθυμιάδης Α.Β.Ε.Ε.​ από όλη την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Κ&Ν Ευθυμιάδης Α.Β.Ε.Ε. με θέμα την παρουσία της στο γενετικό υλικό και τη φυτοπροστασία του βαμβακιού από 6-8 Δεκεμβρίου.
 
Η μεγάλη προσέλευση συνεργατών – γεωπονικών καταστημάτων της Κ&Ν Ευθυμιάδης Α.Β.Ε.Ε. από όλη τη χώρα χαρακτηρίζει το αυξημένο ενδιαφέρον για την καλλιέργεια και το γενετικό υλικό της Prime Genetics που αντιπροσωπεύει αποκλειστικά για την ελληνική αγορά ο Όμιλος εταιρειών Ευθυμιάδη, όπως και για τις ολοκληρωμένες λύσεις φυτοπροστασίας που προσφέρει η Κ&Ν Ευθυμιάδης Α.Β.Ε.Ε..
 
Ειδικότερα, ο αντιπρόεδρος του ομίλου εταιρειών ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κος Θύμης Ευθυμιάδης παρουσίασε τη στρατηγική ανάπτυξης των σπόρων βαμβακιού. Η στρατηγική επικεντρώνεται στη συνεργασία με την αμερικάνικη εταιρεία PRIME GENETICS που έχει σκοπό την εξεύρεση, αξιολόγηση και διαχείριση νέου συμβατικού γενετικού υλικού, με έμφαση στο βαμβάκι, από ανεξάρτητα ερευνητικά κέντρα κατά βάση από Αμερική, για εμπορική αξιοποίηση σε όλο το κόσμο. Παράλληλα οι μεγάλες επενδύσεις σε πάγια και έμψυχο δυναμικό σε συνδυασμό με την επιλογή «μοντέρνου» γενετικού υλικού με άριστη προσαρμογή στις ελληνικές συνθήκες καλλιέργειας που καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού αλλά και την παραγωγή υψηλής ποιότητας εκκοκκισμένου βαμβακιού, δείχνει το ισχυρό παρόν και  εξασφαλίζει το λαμπρό μέλλον για τη θέση του ομίλου εταιρειών Ευθυμιάδη στο βαμβάκι.
 
Στη συνέχεια της εκδήλωσης ο Κος Αθανάσιος Γ. Μαυρομάτης, Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής & Βελτίωσης Φυτών ΑΠΘ, παρουσίασε το πρόγραμμα αξιολόγησης και βελτίωσης βαμβακιού, στο οποίο συμμετέχουν το εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο όμιλος εταιρειών Ευθυμιάδη και η Prime Genetics. Στόχοι του προγράμματος αποτελούν:

  • Η επιλογή νέων αποδοτικών και άριστης ποιότητας γενετικών υλικών - υποψήφιων εμπορικών ποικιλιών.
  • Η επιλογή και αναβάθμιση του γενετικού υλικού διά της επιλογής των καλύτερων οικογενειών και των καλύτερων φυτών εντός των οικογενειών.
  • Ο απογονικός έλεγχος για επιλογή των καλύτερων οικογενειών και ακολούθως των καλύτερων  φυτών εντός των οικογενειών που οδηγεί στη δημιουργία και σύνθεση σειρών.
 
Ακολούθησε η παρουσίαση του προγράμματος αξιολόγησης ποικιλιών της Κ&Ν Ευθυμιάδης Α.Β.Ε.Ε. από τον Προϊστάμενο Ανάπτυξης του τομέα Σπόρων Σποράς της Κ&Ν Ευθυμιάδης Α.Β.Ε.Ε. Κο Γιάννη Εμμανουήλ. Τα αποτελέσματα  δείχνουν την υψηλή αξία και παραγωγικότητα των ήδη εμπορικών ποικιλιών της Κ&Ν Ευθυμιάδης Α.Β.Ε.Ε. PRG 9811, PRG 9706 και SELECT, όπως και τις εξαιρετικές επιδόσεις της νέας ποικιλίας PRG 9048. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά των ινών των ποικιλιών PRG 9811 και PRG 9706 που παρουσιάζουν επιπλέον και πολύ υψηλό ποσοστό απόδοσης σε ίνα, όπως και στα εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των ινών της νέας ποικιλίας PRG 9048 που ξεχωρίζει.
 
Κλείνοντας την εκδήλωση  ο Προϊστάμενος Ανάπτυξης του τομέα Φυτοπροστασίας της Κ&Ν Ευθυμιάδης Α.Β.Ε.Ε. Κος Μιχάλης Κολυβάς παρουσίασε την ολοκληρωμένη πρόταση φυτοπροστασίας της Κ&Ν Ευθυμιάδης Α.Β.Ε.Ε. που καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών του παραγωγού βαμβακιού, σε ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα και ρυθμιστές ανάπτυξης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις προσβολές των μυζητικών εντόμων (θρίπες, αφίδες, λύγκοι, αλευρώδεις, βρωμούσες) που ταλανίζουν την καλλιέργεια βαμβακιού σταθερά και ολοένα περισσότερο τα τελευταία χρόνια και την ολοκληρωμένη πρόταση αντιμετώπισης τους από την Κ&Ν Ευθυμιάδης Α.Β.Ε.Ε., σε συνδυασμό και με τη διαχείριση των ωφέλιμων εντόμων με τα εντομοκτόνα Teppeki, Carnadine, Pyrinex και Bulldock.
 
Η εκδήλωση συνοδεύτηκε από επίσκεψη σε αξιοθέατα της περιοχής των Ιωαννίνων και στο νησάκι της λίμνης Παμβώτιδας.