ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ


Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2/10ουμε μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση- παρουσίαση ποικιλιών βαμβακιού της Κ&Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ στην περιοχή της Λάρισας.

Η μεγάλη προσέλευση συνεργατών – γεωπονικών καταστημάτων της Κ&Ν Ευθυμιάδης από τη Θεσσαλία και τις όμορες περιοχές χαρακτηρίζει το αυξημένο ενδιαφέρον για την καλλιέργεια και το γενετικό υλικό της PrimeGenetics που αντιπροσωπεύει αποκλειστικά για την ελληνική αγορά ο Όμιλος εταιρειών Ευθυμιάδη.
 
Στο 1ο μέρος της εκδήλωσης που διοργανώθηκε σε δοκιμαστικό αγρό στην περιοχή του Ομορφοχωρίου Λάρισας, παρουσιάστηκαν οι ποικιλίες βαμβακιού που αναπτύσσονται ήδη (PRG 9811, PRG 9706 και SELECT) ή προβλέπεται να αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια εμπορικά (PRG 9048 και PRIME 4246).
 
Τονίστηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ποικιλιών που συνοψίζονται στα εξής:
 
PRG 9811: Κορυφαία ποικιλία στην ελληνική αγορά, με σταθερά πολύυψηλές αποδόσεις κάτω από διάφορες συνθήκες λόγω της σταθερότητάς της, της μεγάλης προσαρμοστικότητάς της και της αντοχή της ακόμη και σε δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος. Ποικιλία με άριστα αγρονομικά χαρακτηριστικά και σημαντική αντοχή στην αδρομύκωση, η οποία επίσης χαρακτηρίζεται από υψηλή απόδοση σε ίνα με πολύ καλά τεχνολογικά χαρακτηριστικά.
 
PRG 9706: Πολύ πρώιμη ποικιλία ,με ταυτόχρονη άνθηση και ωρίμανση καρυδιών, υψηλές αποδόσεις, μεγάλη προσαρμοστικότητα, υψηλή απόδοση σε ίνα και  πολύ καλά τεχνολογικά χαρακτηριστικά ίνας.
 
Select: Πρώιμη και παραγωγική ποικιλία με χαρακτηριστική σταθερότητα και προσαρμοστικότητα. Παρουσιάζει παρατεταμένη έκπτυξη παραγωγικών οργάνων, με συνέπεια την αναπλήρωση απωλειών λόγω δυσμενών συνθηκών περιβάλλοντος.
 
PRG 9048: Πρώιμη και εξαιρετικά παραγωγική ποικιλία με ελεγχόμενη ανάπτυξη και άριστη ανταπόκριση στους ρυθμιστές ανάπτυξης, Παρουσιάζει χρονικά συγκεντρωμένη ανθοφορία και ωρίμανση καρυδιών, ενώ χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά ίνας βαμβακιού ανωτέρας ποιότητας.

PRIME 4246: Ποικιλία μέσης πρωιμότητας με υψηλό παραγωγικό δυναμικό και ελεγχόμενη ανάπτυξη. Υψηλή προσαρμογή ιδιαίτερα στις πρώιμες περιοχές καλλιέργειας του βαμβακιού στην Ελλάδα.
 
Στο 2ο μέρος της εκδήλωσης που διοργανώθηκε σε ξενοδοχείο της Λάρισας, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις:

  • της στρατηγικής του ομίλου Ευθυμιάδη για το βαμβάκι και των εξελίξεων που αφορούν στην ανάπτυξη του ομίλου εταιρειών Ευθυμιάδη από τον Κο Ευθύμιο Ευθυμιάδη αντιπρόεδρο του Ομίλου Ευθυμιάδη και
  • του προγράμματος αξιολόγησης των ποικιλιών βαμβακιού από την Αμερικάνικη εταιρεία PrimeGeneticsκαι την Κ+Ν Ευθυμιάδης που επιλέγει το κατάλληλο γενετικό υλικό για την Ελλάδα από την πολύ μεγάλη δεξαμενή Αμερικάνικης έρευνας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ανεξάρτητων ερευνητικών φορέων και ερευνητών που συνεργάζονται με την PrimeGeneticsκαι αντιπροσωπεύει αποκλειστικά ο όμιλος Ευθυμιάδη στη χώρα μας, από τον Κο Γιάννη Εμμανουήλ, Προϊστάμενο Ανάπτυξης Σπόρων Σποράς της Κ+Ν Ευθυμιάδης.
 
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (pdf αρχεία)