ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Δείτε το σχετικό link της δημοσίευσης εδώ

"Τη δυνατότητα σε δύο νέες να σπουδάσουν στη Μεταπτυχιακή Σχολή του Perrotis College παρέχει η εταιρία «Bios Agrosystems AΒΕΕ» μέλος του Ομίλου Αγροτεχνολογίας Ευθυμιάδη μέσω υποτροφιών. Με τη σημαντική και ουσιαστική οικονομική στήριξη της εταιρίας, η Στέλλα Ταστσίδου και η Άννα Σαββέλη, παρακολουθούν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Marketing for the Agro-Food Sector στο Perrotis College. Ανέκαθεν, τόσο η Αμερικανική Γεωργική Σχολή όσο και το Perrotis College, ενθαρρύνουν και επικροτούν ανάλογες πρωτοβουλίες εταιριών που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα και –μέσω υποτροφιών- δίνουν τη δυνατότητα σε μαθητές και σπουδαστές να εκπαιδευτούν στο συγκεκριμένο κλάδο είτε σε επίπεδο λυκείου ή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

Ο Όμιλος Αγροτεχνολογίας Ευθυμιάδη έχει ηγετική παρουσία στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στα 85 περίπου χρόνια που πέρασαν από την ίδρυση της πρώτης εταιρίας το 1935, ο Όμιλος ήταν πάντα στενά συνδεδεμένος με κάθε βήμα εξέλιξης και προόδου του αγρότη και της αγροτικής παραγωγής. Περιλαμβάνει δεκαπέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες ασχολούνται με την παραγωγή, την έρευνα και ανάπτυξη καθώς και την παροχή υπηρεσιών στη γεωργία.

Χάρη στη γενναιοδωρία εταιριών και οργανισμών όπως o Όμιλος Ευθυμιάδη, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή συνεχίζει να παρέχει ποιοτική εκπαίδευση επικεντρωμένη στην εφαρμοσμένη έρευνα, την πρακτική άσκηση και την επιχειρηματικότητα μέσα από το πρίσμα της κοινωνικής ευθύνης."