ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ BIOS AGROSYSTEMS ΜΕ ΤΟ ΕΘΙΑΓΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΚΟ

Η BIOS AGROSYSTEMS & το ΕΘΙΑΓΕ προχώρησαν στη σύναψη μιας πολύ σημαντικής συνεργασίας στον τομέα του βίκου. Η συνεργασία αφορά την αποκλειστική σποροπαραγωγή και διακίνηση της ποικιλίας βίκου "ΚΑΛΛΙΡΟΗ" (της οποίας τα δικαιώματα ανήκουν στο ΕΘΙΑΓΕ) από την BIOS AGROSYSTEMS.

Η ποικιλία "ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ" είναι μια πολύ πρώιμη και παραγωγική ποικιλία βίκου, ιδανική για τις Ελληνικές συνθήκες.