Şirket Profili

BIOS AGROSYSTEMS 1989 yılında, hem kendi araştırmalarının hem de çalışma ortağı olduğu ulusal ve uluslararası kuruluşların araştırmaları sonucu genetik materyallerden elde edilen bitki türlerinin üretimi ve ticareti geliştirmek amacıyla kurulmuştur. “Redestos” Efthymiadis Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet göstermektedir.
Ticaret amaçlı yeni türlerin araştırılması ve geliştirilmesi faaliyetleri 2009 yılından itibaren yerini, tohum üretimi ve tohum işlemenin yanı sıra özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir deneme programı aracılığıyla üçüncü taraflara ait türlerin değerlendirilmesi ve muhafaza edilmesi faaliyetlerine bırakmıştır. Şirket politikasındaki bu değişiklik, şirkete hem devlet kurumları ve vakıfları hem de sektördeki büyük çok uluslu şirketlerle stratejik ortaklıklar geliştirme olanağı sağlamıştır.
2016'dan itibaren de sadece sebze tohumları ve tarımsal ürünlerin (özellikle tohum) işlenmesi için mekanik ekipman alanında yeniden ticari faaliyetler yürütmeye başlamıştır. BIOS’un ana faaliyetleri olan fason, ticari veya ikisinin karışımı olarak sunduğu hizmetler aşağıdaki gibidir:

  • Üçüncü taraflar için türlerin değerlendirilmesi ve muhafaza edilmesi
  • Üçüncü taraflar için tohum üretimi
  • Üçüncü taraflar için tohum işlenmesi (işleme, sertifikalı tohumun pazarlanmasına yönelik genel işlem aşamalarının tümünü veya bir kısmını içerebilir)
  • Sebze tohumlarının ticarileştirilmesi
  • Özel üreticilere veya sektördeki büyük şirketlere tarım ürünlerinin işlenmesi için mekanik ekipman temini

Üçüncü şahıslar için tohum çeşitleri (özellikle tahıl, yonca ve pamuk) değerlendirmeleri, hem diğer ulusal dağıtımcılar aracılığıyla Yunanistan piyasasını hem de Güneydoğu Avrupa’yla Avrasya ve çevre bölgelerdeki piyasaları hedeflemektedir.
BIOS AGROSYSTEMS özellikle pamukta, 2008 yılından beri ABD şirketi PRIME GENETICS Inc. ile çalışmakta ve her yıl değerlendirme yapmak için pamuk çeşitlerinden genetik materyal almaktadır. Aynı zamanda, tarlada mükemmel tohum üretimi konusundaki yoğun deneyimi ile birlikte ultramodern tohum işleme tesisleri ile (Koutso/İskeçe)şirketi kendi sektöründe bölgesel bir tohum gücü haline getirmiştir.
BIOS AGROSYSTEMS, alanındaki en büyük çok uluslu şirketlerle olduğu kadar Yunanistan’dan da birçok tohum üretim ve pazarlama şirketiyle önemli tohum üretim ve/veya tohum işleme anlaşmaları imzalamıştır. Çok uluslu şirketlerle olan işbirliği, üretim işlevleriyle birlikte ürün ve hizmetlerde iyileşme yaratarak bu ortaklıkların ömrünü uzatıp genişlemesini sağlamıştır.
BIOS AGROSYSTEMS Türkiye pazarında 2010 yılından beri ABD'den (PRIME GENETICS Inc) gelen pamuk çeşitlerini pazarlamakta, 2014 yılından beri de pamuk yetiştiriciliği konusunda danışmanlık hizmeti verdiği Azerbaycan'da faaliyet göstermektedir. 2017 itibariyle Rusya ve Özbekistan'da da benzer faaliyetler yürütmektedir.
, BIOS AGROSYSTEMS uzun yıllara dayanan faaliyeti ile yöneticilerinin bilgi ve tecrübe birikimi sayesinde, yüksek kalitede ürünler ve güvenilir hizmetler sunan bir tohum şirketi olarak itibar kazanmıştır. Müşterilerine değer sunma amacına uygun olarak, ürünleri üzerinde yapılan kalite kontrolleri ve sonuçlarından ticari olarak yararlanabilmeleri konusunda müşterilerini bilgilendirmek için büyük çaba göstermektedir.
Kalite Politikası, şirketin yukarıda belirtilenlerin tümüne olan taahhüdüdür.