Finansal Veriler

BIOS AGROSYSTEMS, aşağıdaki bitki türlerinde, Yunanistan'da tohum üretimi için işlenen araziler toplamında, şu yüzdelere sahiptir (yaklaşık olarak):

- Pamuk ~%50
- Tahıl ~%2
- Yonca ~%15
- Fiğ ~%8

BIOS AGROSYSTEMS’de işlenen ve her yıl bitki türlerine göre belgelendirilen tohum miktarları aşağıdaki gibidir:

- Pamuk ~5.000 ton
- Tahıl ~1.500 ton
- Yonca ~120 ton
- Fiğ ~150 ton

Ekonomik performans açısından, BIOS tohum üretiminin toplamı ile tohum işleme faaliyetleri toplamının ~%22-25'ine sahiptir (Toplam ~41.000.000 Avro'nun ~9.500.000 Avro’su).

Tohum üretim sürecinin önemli bir bileşeni de, türlerin muhafaza edilmesi sürecidir. BIOS AGROSYSTEMS harici ortaklarla (genetikçiler ve üniversite kurumlarıyla) işbirliği içerisinde, yetiştirilen türlerin genetik kimliğini ve çeşitliliğini sağlamak için, gelecekte kullanılacak olan gen havuzu materyal (tohum) üretimi aracılığıyla, bu sürecin gerektirdiği hizmetleri de sunmaktadır.