Araştırma ve Geliştirme Programları

GSRT 05 PAV 359: “Biyoyakıt üretimi için enerji sağlayan bitkilerin yetiştirilme yöntemlerinin araştırılması ile birincil ve ikincil ürünün kalite özelliklerinin araştırılması”

GSRT 05PV EMT 28: “Sınırlı su kaynaklarına dayanıklılık için pamuk türlerinin genetik olarak geliştirilmesi”

ULUSAL ARAŞTIRMA PROJESİ “SIMPLE”: Yunan Lignoselülozik Biyokütlesinden Entegre Biyoetanol Üretim Süreci

EU Project FP7-KBBE-2008-2B “Crops2Industry”: Gıda Dışı Bitkiler Arası Endüstri Programları in EU27

EU project 727698 “MAGIC”: Büyüyen endüstriyel ürünler için marjinal arazi: Zorunluluğu fırsata dönüştürme

EU project 773501 “PANACEA”: Gıda Dışı Tarımsal Ürünlerin Avrupa Tarımına Girme Oranını Tasarlamak için Tematik Bir Ağ

EU “HORIZON 2020”: AΤ1EDK-00636 “Cofly”: Mikro Uçan Araçların Bilişsel İşlemleri